ANDELSSELSKABET

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING

4 juni kl. 19.00 afholder GEV generalforsamling i

No.16 - Grindsted, Østergade 16 i Grindsted

Alle andelshavere er velkomne uden tilmelding.
På den netop overståede generalforsamling, mandag den 29. april 2024, var det til afstemning, hvorvidt Filskov Vandværk skal fusioneres ind i GEV. Det stiller krav om en ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes §6.
Dette behandles på den ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen også indstiller til beslutning at ændre vedtægternes § 7.1 og § 7.2.
Ændringerne giver bestyrelsen mulighed for at supplere sig selv med op til to eksterne medlemmer. Disse ændringer kan findes i sin helhed her
Vi glæder os til at se dig.

Hvem er andelshavere i GEV A.m.b.A.

Du er andelshaver i GEV, når du er forbruger af enten strøm, vand og/eller varme, uanset om der er tale om personer, selskaber eller andre organisationer, og som er tilsluttet GEVs forsyningsnet gennem en selvstændig måler.

GEV blev det nye navn, da Grindsted El- og Varmeværk og Grindsted Vandværk i 2020 fusionerede.

Målet er stadig det samme i dag, som det har været gennem historien, der startede i helt tilbage i 1912: At levere kvalitetsforsyning til andelshaverne og forbrugerne i vores forsyningsområde, samtidigt med at vi sikrer at det gøres på den bedste og billigste måde.

Vi har et ønske og et mål om at være en lokal drivkraft, hvor vi aktivt deltager i lokalsamfundet og gør en forskel, de steder vi er til stede - som forsyning,

som mennesker og som den lokale virksomhed vi er.

Jørgen Kristensen

BESTYRELSESFORMAND

Vi støtter lokalt forenings- og kulturliv

i vores forsyningsområde

MØD VORES BESTYRELSE


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights