Følg GEV

GEV donerer 250.000 til Magions nye Kampsports- og Motorikcenter

Den 15. marts tog Magion første spadestik til deres nye motorik- & kampsportscenter. I den forbindelse blev GEVs bestyrelse kontaktet vedrørende muligheden for, at GEV ville hjælpe, på en måde der går ud over de almindelige rammer for sponsorater og mindre gaver. GEVs bestyrelses blev enstemmigt enige om, at man ønskede at støtte Magion, der i dag fremstår som et lokalt samlingspunkt for aktivitet for både børn, unge og voksne. Derfor har GEV besluttet at donere 250.000 til byggeriet af motorik- & kampsportscentret

Magion skaber fællesskaber

GEV har et ønske og en vision om at være en lokal drivkraft og give noget tilbage til de lokale andelshavere. Derfor har bestyrelsen også vurderet, at der her var en unik mulighed for at støtte et byggeri, som vil løfte Grindsted by, både for de lokale, der allerede bor i byen, men også for eventuelle tilflyttere. Og netop det at støtte lokalt er en del af GEVs strategi, udtaler bestyrelsesformand, Jørgen Kristensen:

- Vi mener grundlæggende, at vi som andelsvirksomhed skal være lokalt forankrede og medvirke til at udvikle byen på de områder, hvor det passer ind i vores egen strategi. Det ser vi i Magion, hvor de er i gang med at skabe yderligere muligheder for fællesskaber og et sundt aktivt liv. Vi får mulighed for at hjælpe Magion med at skabe et motorik- & kampsportscenter, der vil løfte Magion generelt ind i rollen som et lokalt og regionalt samlingspunkt i fremtiden.

Ikke noget nyt at GEV støtter lokalt

GEV har tidligere doneret og givet gave til vigtige initiativer i byen - seneste eksempler da fontænen på torvet blev doneret og da selve Magion blev indviet for godt 10 år siden, hvor GEV donerede de to skulpturer, som stadig i dag står foran Magion. Men det har ingen effekt haft på prisen for GEVs forbrugere.

- Vi adskiller både donationer og sponsorater fra vores forsyningsselskaber. Vores kommercielle aktiviteter ligger separat fra disse, og faktisk er det ikke lovligt for os, at lave sponsorater og donationer via vores regulerede selskaber på vand, el og fjernvarme-området. Men vi har et holdingselskab, hvor vi laver forskellige ydelser, blandt andet for andre forsyninger og Billund Kommune.

Det er herfra vi har mulighed for at støtte lokalt, udtaler GEVs direktør, René Heiselberg Gier, og fortsætter:

- Vi har en vision og nogle værdier der spiller stærkt sammen med Magion her og derfor er vi meget begejstrede over, at Magion lancerer motorik- & kampsportscentret. Vi tror på, at vores ekstraordinære gave vil medvirke til, at Magion også fremover bidrager til fælleskabet i byen, skaber aktiviteter og liv for alle aldersgrupper.

Begejstring deles i Magion

Magions centerleder, Henrik Steen-Andersen, deler GEVs begejstring:

- Det er skønt at mærke den lokale opbakning. At der er andre end os der tror på, at vores motorik- & kampsportscenter virkelig kan gøre en forskel i vores by. GEV viser virkelig flaget med deres donation og vi er stolt over, at få den her støtte!

FAKTA Om GEVs sponsorater

GEV støtter hvert år lokale foreninger inden for sport og kultur med 250.000 kr., som stammer fra GEVs kommercielle indtægter.

Det er således støtte der ikke giver kunder og andelshavere ekstraregninger.


Det gør vi fordi vi ved, at vi er en del af lokalsamfundet og fordi vi vil bidrage til den lokale udvikling af foreningslivet


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights