REFUSION VED VANDBRUD

Hvis du er tilsluttet vandforsyningen fra GEV, har du mulighed for at søge om at få refunderet en del af vandspildet i forbindelse med brud på en skjult vandinstallation.

Det er dog kun muligt at ansøge om eftergivelse, hvis der er tale om et brud på en skjult vandinstallation.


STEEN SIMONSEN

Kundeservicemedarbejder

“En skjult installation er rør der er indmuret i gulve og vægge. Det kan også være jordledninger fra skel til bygning, mellem bygninger og under bygninger.© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights