SKOLEBESØG

Om vores skolebesøg

Vi er en del af 'Den Grønne Læseplan' i Billund Kommune og tilbyder undervisningsformidling til børn og unge, primært for 4.-9.klasse.

Lokale fri- og efterskoler er også meget velkomne til at benytte sig af vores skoleformidling.

Lige nu tilbyder vi undervisningsforløb og rundvisninger på vores forskellige matrikler:

 • Flisværket: Tingvejen 398, Grindsted
 • Varmværket: Tårnvej 24, Grindsted
 • Vandværket: Tårnvej 29, Grindsted

Vores store ønske er at pirre elevernes nysgerrighed, motivation og interesse for den grønne omstilling og en bæredygtig fremtid - både for Grindsted og Danmark. Det er vores mål at give eleverne en faglig indsigt gennem undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i vores lokale og miljøbevidste arbejde som multiforsyning.

Det gør vi gennem sjove hands-on aktiviteter, inspirerende oplæg og konstruktiv dialog med de besøgende - før, under og efter. Vi sikrer altid de rette ressourcer og personer til besøgene, så vi gør vores for at sikre det faglige udbytte.


Værd at vide:

 • Vi tager imod skolebesøg hele året rundt
 • Et skolebesøg varer typisk 2-3 timer, afhængigt af indhold
 • Aftal jeres besøg i god tid, så vi kan planlægge jeres besøg bedst muligt og sikre den gode oplevelse, når I besøger os
 • Alle besøg for grundskoler i Billund Kommune er gratis

Vi forventer:

 • At underviseren deltager aktivt i skolebesøget
 • At underviseren tager ansvar for klassens opførsel under besøget, da vi er en virksomhed med mange knapper og dingenoter.

Individuelt tilrettelagte forløb

Vi tilretter helst forløbene til de konkrete besøg.


På den måde sikrer vi det bedste udfald og den bedste læring for vores besøgende.

Rundvisninger
4.-9.klasse
Læs mere om rundvisninger

Rundvisninger hos GEV

Kom på rundtur med vores varmeværk, flisværk eller varmeværk. Vores maskinmester på varme- eller vandforsyningen viser jer rundt.

Alle rundvisninger suppleres med faglige spørgsmål i form af en quiz, som besvares undervejs på rundvisningen.

Praktisk information

 • Besøgsdage: Mandag-Torsdag 8.30-15.00
 • Varighed: ca. 1 time
 • Fag: Natur/Teknologi, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi

Indhold:

 • Velkomst og introduktion (10 minutter)
 • Rundvisning på valgte værk (ca. 45 minutter)
 • Fælles afslutning og evaluering på besøget (ca. 10 minutter)

Efter besøget har eleverne viden om:

 • Deres lokale forsyning
 • Funktion og processer på det besøgte varme- eller vandværk
 • Hvordan vi bedst muligt passer på fremtidens energiressourcer

OBS: Penalhus skal medbringes

Madpakker kan medbringes - dog ikke ved rundvisning på vandværket.

Bæredygtig energiforsyning
4.-6.klasse
Læs mere om forløbet

Om Bæredygtig energiforsyning - mellemtrin

Vi bliver flere og flere mennesker på jorden, og bæredygtig energiforsyning er derfor løsningen, for at kunne jordens fremtidige energibehov. Med udgangspunkt i FNs Verdensmål 7 og 11 får eleverne en kort introduktion til fossile brændstoffer, vedvarende energikilder og fremtidige udfordringer.

Derefter skal de selv konstruere deres bud på fremtidens bæredygtige energiforsyning i Grindsted, som et led i klassens bæredygtige by. Modellerne bygges i LEGO og præsenteres for hinanden til slut.

Besøget afsluttes med en rundtur på vores varmeværk, hvor eleverne får lov at se, hvordan et lokalt varmeværk fungerer. Rundvisningen indeholder også en quiz, som eleverne skal læse undervejs.

Praktisk information:

 • Besøgsdage: Mandag-Torsdag mellem 8.30-15
 • Varighed: ca. 2 timer
 • Fag: Naturfag, Matematik

Indhold:

 • Velkomst og introduktion (15 minutter)
 • Bygning af modeller (30 minutter)
 • Fremlæggelse og fælles snak om de forskellige modeller (15 minutter)
 • Rundvisning på varmeværk (40 minutter)
 • Fælles afslutning og evaluering

Efter besøget har eleverne viden om:

 • Bæredygtig energiforsyning
 • Et kraftvarmeværks funktion
 • Viden om egen påvirkning på miljøet og verdens ressourcer

OBS: Madpakker kan medbringes

Rent vand i fremtiden
4.-6.klasse
Læs mere om forløbet

Rent vand i fremtiden - 4.-6.klasse

Med udgangspunkt i FNs Verdensmål 6, rent vand og sanitet, får eleverne en introduktion til fremtidens udfordring. Hvordan vi sikrer rent ferskvand i Danmark. Derefter skal eleverne i grupper konstruere en bæredygtig løsning med udgangspunkt i en realistisk situation.

Modellen bygges i LEGO, papir eller tegnes på papir. Grupperne præsenterer til sidst deres idéer for hinanden.

Herefter er der rundvisning på vandværket i Grindsted. Her vil eleverne se, hvordan et vandværk fungerer og få mulighed for at stille spørgsmål. Under rundvisningen skal eleverne svare på fagligt relevante spørgsmål i form af en quiz. Quizzen gennemgås til sidst i besøget.

Praktisk information:

 • Besøgsdage: Mandag-torsdag mellem 8.30-15.00
 • Varighed: ca. 2 timer
 • Fag: Natur/Teknologi, Matematik

Indhold:

 • Velkomst og introduktion (15 minutter)
 • Oplæg og intro til udfordring (15 minutter)
 • Byggeudfordring (30 minutter)
 • Fremlæggelse (15 minutter)
 • Vi går til vandværket i samlet flok (5 minutter)
 • Rundvisning på vandværket inkl. quiz (40 minutter)
 • Fælles afslutning og evaluering (10 minutter)
 • Evt. spisepause

Efter besøget har eleverne viden om:

 • Lokal bæredygtig vandforsyning
 • Et vandværks funktion
 • Vandets kredsløb
 • Hvordan vi får rent drikkevand i Danmark

OBS: Madpakker kan IKKE medbringes i vinterperioden. I sommerhalvåret kan madpakker nydes udenfor vandværket. Penalhus SKAL medbringes.

Escape Room - Fjernvarme
7.-9. klasse
Læs mere om forløbet

Escape Room - Fjernvarme - 7.-9. klasse

I vores escape room prøver eleverne kræfter med en fortælling om, at vores varmemester gerne vil uddanne flere varmemestre, som i fremtiden kan hjælpe med at levere bæredygtig varmeforsyning til Grindsted. Men han har kludret lidt i opgaverne, og eleverne skal derfor hjælpe ham med at få løst opgaverne, så de kan dygtiggøre sig og blive klar til at påtage sig opgaven.

For at blive lukket ud af vores escape room, skal de opvarme et modelhus med en varmeveksler til 10 grader. Lad jagten begynde!

Foruden en oplevelse i vores escape room får eleverne også en rundvisning på vores varmeværk. Her fortæller vores medarbejder om forsyning, vores fokus på den grønne omstilling og svarer naturligvis på spørgsmål. Der er mulighed for at komme op på vores akkumuleringstank til sidst og få en flot udsigt over Grindsted.

Praktisk information

 • Besøgsdage: Mandag-torsdag mellem 8.30-15.00
 • Varighed: ca. 2 timer
 • Fag: Fysik/Kemi, Geografi, Biologi, Matematik

Indhold:

 • Velkomst og introduktion (ca. 10 minutter)
 • Escape Room til alle hold i grupper á 2-3 personer (ca. 45 minutter)
 • Rundvisning på varmeværket på Tårnvej 24 (ca. 40 minutter)
 • Fælles afslutning (ca. 10 minutter)
 • Evt. spisepause (tid lægges til)

Efter besøget har eleverne viden om:

 • Bæredygtig energiforsyning
 • Et kraftvarmeværks funktion
 • Fossile og vedvarende energikilder

OBS:

 • Forud for besøget skal alle være inddelt i 6 hold, da 3 hold er igang med escape room på samme tid.
 • Der er varmt på kraftvarmeværket - også om vinteren. Medbring derfor vandflaske og nøjes gerne med T-shirt.

Rent vand i fremtiden
7.-9. klasse (fra 2024)
Læs mere om forløbet

Rent vand i fremtiden - 7.-9. klasse

KAN BOOKES FRA NOVEMBER 2023!

På dette besøg får eleverne mulighed for at prøve kræfter med at væres VVS'er, kloakmester eller laborant. Her skal eleverne, på hold, bygge vandets vej fra vandværket, og til at vi skyller det ud i håndvasken igen.

Herefter er der rundvisning med vores vandmester på vandværket i Grindsted. Her vil eleverne se, hvordan et vandværk fungerer og få mulighed for at stille spørgsmål. Under rundvisningen skal eleverne svare på faglige relevante spørgsmål i form af en quiz, som gennemgås til sidst i besøget. 

Målet med besøget er, at give eleverne en forståelse og indsigt i vandets kredsløb og den måde vi anvender vandet på. Eleverne lærer om generel og bæredygtig vandforsyning og får en forståelse for vores alles ansvar om at sikre rent vand - også i fremtiden. 

Praktisk information: 

 • Besøgsdage: Mandag-torsdag mellem kl. 8.30-15.00
 • Varighed: Ca. 2 timer  
 • Klassetrin: 7., 8. og 9. klasse. 
 • Fag: fysik/kemi, geografi, biologi 

Indhold:  

 • Velkomst og introduktion (5 min.) 
 • Hands-on øvelse i hold (45 min.)
 • 40 minutters rundvisning med maskinmesteren på vandværket med fagligt relevant quiz (40 min.)
 •  Fælles afslutning og evaluering på besøget 10 min. 

Efter besøget har eleverne viden om: 

 • Lokal bæredygtig vandforsyning 
 •  Et vandværks funktion 
 • Viden om egen påvirkning af miljøet  

Praktisk information: 

 • Der er ikke mulighed for at spise madpakker indenfor ved dette besøg. Om sommeren har vi dog en dejlig græsplæne, I er velkomne til at benytte. 
 • Under rundvisningen skal eleverne bære blå plasticfutter. Dem får I udleveret ved besøget. 
 • Det forventes at underviseren deltager aktivt i besøget og tager ansvar for klassens opførsel. 0:00
0:00

Ønsker du mere information, eller har du spørgsmål til GEVs skolebesøg,

kan du kontakte Marie Juncher.

Fang hende på 43 14 00 78 eller via mja@gev.dk


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights