gev søger udviklingschef til banebrydende projekt

VIL DU VÆRE med til at udvikle løsninger, der medvirker til at stabilisere elnettet i Grindsted i fremtiden, og samtidigt være med til at sikre bæredygtige fjernvarmeløsninger til lokalområdet?

Har du lyst til at igangsætte et spændende projekt, hvor bæredygtig forsyning og oprensning af generationsforureningen i grindsted forenes? Og har du fokus på at skabe resultater og godt samarbejde – både med kolleger og samarbejdspartnere?

Kan du svare ja til ovenstående, så er det dig vi har brug for!

Gennem det ambitiøse projekt Kraftcentrum Grindsted, går GEV nu i gang med at styrke Grindsted som en unik og selvstændig ”energi-ø”. Her søger vi at kombinere og samtænke ét eller flere VE-anlæg med ét eller flere elektrolyseanlæg. Elektrolyseprocessen skal være med til at oprense generationsforureningen i Grindsted, ligesom den udvikler overskudsvarme, som skal bruges af varmeforsyningen. Vi har dermed mulighed for, gennem et miljø-og sundhedsbeskyttende projekt fortsat at sikre fossilfri fjernvarme til vores andelshavere i GEV. Projektet spiller samtidigt ind i visionen ”Grindsted – Den Grønne Hovedstad”

Vi forventer, at du, udover det særlige fokus på Kraftcentrum Grindsted, også bidrager til en effektiv og professionel håndtering af øvrige projekter.

Der er tale om strategiske projekter, som vil have stor betydning for GEV og lokalsamfundet, hvorfor du bliver en naturlig del af chefteamet og refererer til direktøren i GEV.

DINe faglige og personlige kompetencer

Som vores nye udviklingschef forestiller vi os, at du:

har mindst 5 års erfaring med projektledelse og har en relevant uddannelsesmæssig baggrund – f.eks. som projektleder eller udviklingskonsulent

er i stand til at skabe sammenhængskraft, netværk og gode relationer mellem forskellige interessenter og sikre, at alle arbejder i samme retning

kan skabe resultater gennem andre og lede udviklingsprocesser, der lever op til mission, vision og de strategiske planer for gev

Har erfaring med innovation og forretningsudvikling og evner at se de forretningsmæssige perspektiver for partnerne i projektet: Kraftcentrum Grindsted

har indsigt i og forståelse for regulering for at kunne sikre GRindsted som en fremtidig regulatorisk frizone

arbejder struktureret, målrettet og vedholdende

HAR STÆRKE FORMIDLINGSEVNER, BÅDE SKRIFTLIGT OG MUNDTLIGT, OG FORMÅR AT FORMIDLE DE GODE HISTORIER OM BÆREDYGTIGE OG MILJØRIGTIGE LEVERANCER/PROJEKTER, DER UNDERSTØTTER DE FORSKELLIGE INTERESSENTER OG DERES PRÆFERENCER INDEN FOR ENERGISEKTOREN, BÆREDYGTIGHED OG GRØN OMSTILLING

FAKTA om GEV

6.900 hjem med en eller flere forsyningsarter – vand, varme el og fibernet. Mange får det hele fra GEV. Virksomheden startede tilbage i 1912 og har siden da været et forbrugerejet A.m.b.A. selskab. Altså ejet af netop de forbrugere, vi med høj kvalitet forsyner med go’ energi.

GEV er en mindre virksomhed på et stort marked, men stærke lokalt og er kendt for at være veldrevet og med et udpræget engagement i det lokale. Vi har et stort fagligt kendskab til vores forsyningsnet og leverer derudover serviceydelser til andre forsyningsselskaber, hvilket er med til at sikre, at vi kan fastholde og udbygge en stor viden om forsyning internt i organisationen.

Vi er 37 ansatte, som hver dag knokler for at sikre stabile lave priser, udvikle nye løsninger, sikre høj forsyningssikkerhed og en bæredygtig fremtid. På den måde tror vi på, at vi kan være med til at sikre vores egen berettigelse i en evigt foranderlig verden.

skal du lede den grønne bæredygtige omstilling?

GEV har adresse i Grindsted og som vores nye udviklingschef, vil dit ansættelsessted være på Tårnvej 24, 7200 Grindsted, men du vil også have mulighed for hjemmearbejdsdage.

Stillingen som udviklingschef ønskes besat snarest muligt. Der er ingen ansøgningsfrist og relevante kandidater bliver inviteret til samtale løbende. Der vil forekomme test mellem første og anden samtale.

Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Hvis denne stilling har din interesse, opfordres du til at søge den hurtigst muligt.

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og CV til job@gev.dk

KONTAKTOPLYSNINGER

Har du spørgsmål? Eller vil du bare vide mere om jobbet? Så er du altid velkommen til at kontakte os

Kontakt vores direktør
René Heiselberg Gier
+45 30 31 11 90

KONTAKT

Tårnvej 24

DK-7200 Grindsted

75 32 11 66

mail@gev.dk


ÅBNINGSTIDER

Man – Tors 07.30 – 12.00

12.30 – 16.00

Fredag 07.30 – 12.30VAGTTELEFON

Kun til akutte driftsproblemer


El & Vand 40 96 12 65

Varme 40 96 12 66